1.
มะลิซ้อน น. วัคซีนผู้สูงอายุ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 27];23(2):11-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979