[1]
วารสารอาหารและยา ก., “มุมหนังสือ”, TFDJ, vol. 24, no. 3, pp. 85–86, Aug. 2018.