[1]
กิจพันธ์ พ., “การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา”, TFDJ, vol. 24, no. 2, pp. 4–8, Aug. 2018.