[1]
ผาแก้ว ป., “โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว”, TFDJ, vol. 23, no. 3, pp. 4–6, Aug. 2018.