[1]
มะลิซ้อน น., “วัคซีนผู้สูงอายุ”, TFDJ, vol. 23, no. 2, pp. 11–14, Aug. 2018.