[1]
หวังธีระประเสริฐ ร. and ดิษย์เมธาโรจน์ ม., “ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, TFDJ, vol. 23, no. 1, pp. 4–6, Aug. 2018.