[1]
เตียสุวรรณ น., “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, TFDJ, vol. 22, no. 3, pp. 10–11, Aug. 2018.