[1]
เตียสุวรรณ น., “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, TFDJ, vol. 21, no. 3, pp. 14–17, Aug. 2018.