[1]
วงษ์พูล ณ., พุ่มคำ ใ., and เทพาคำ ศ., “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี”, TFDJ, vol. 21, no. 2, pp. 10–13, Aug. 2018.