[1]
วารสารอาหารและยา ก., “มุมหนังสือ”, TFDJ, vol. 20, no. 2, pp. 85–86, Aug. 2018.