[1]
ภูวนาถนรานุบาล ก., จริยะพันธุ์ ว., and จิวะไพศาลพงศ์ ธ., “เซลล์บำบัด”, TFDJ, vol. 20, no. 2, pp. 11–17, Aug. 2018.