[1]
พัชรไพศาล น., “แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2”, TFDJ, vol. 20, no. 1, pp. 4–7, Aug. 2018.