มะลิซ้อน น. วัคซีนผู้สูงอายุ. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 23, n. 2, p. 11–14, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979. Acesso em: 27 may. 2024.