พัชรไพศาล น. แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 20, n. 1, p. 4–7, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499. Acesso em: 19 may. 2024.