(1)
ผาแก้ว ป. โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว. TFDJ 2018, 23, 4-6.