(1)
มะลิซ้อน น. วัคซีนผู้สูงอายุ. TFDJ 2018, 23, 11-14.