(1)
หวังธีระประเสริฐ ร.; ดิษย์เมธาโรจน์ ม. ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ 2018, 23, 4-6.