(1)
เตียสุวรรณ น. หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ 2018, 21, 14-17.