(1)
วงษ์พูล ณ.; พุ่มคำ ใ.; เทพาคำ ศ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี. TFDJ 2018, 21, 10-13.