(1)
ภูวนาถนรานุบาล ก.; จริยะพันธุ์ ว.; จิวะไพศาลพงศ์ ธ. เซลล์บำบัด. TFDJ 2018, 20, 11-17.