(1)
พัชรไพศาล น. แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. TFDJ 2018, 20, 4-7.