[1]
วารสารอาหารและยา ก. 2018. มุมหนังสือ. Thai Food and Drug Journal. 24, 3 (Aug. 2018), 85–86.