[1]
กิจพันธ์ พ. 2018. การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา. Thai Food and Drug Journal. 24, 2 (Aug. 2018), 4–8.