[1]
ผาแก้ว ป. 2018. โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว. Thai Food and Drug Journal. 23, 3 (Aug. 2018), 4–6.