[1]
มะลิซ้อน น. 2018. วัคซีนผู้สูงอายุ. Thai Food and Drug Journal. 23, 2 (Aug. 2018), 11–14.