[1]
ศรีมงคลกุล จ. 2018. สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม. Thai Food and Drug Journal. 23, 2 (Aug. 2018), 4–10.