[1]
หวังธีระประเสริฐ ร. and ดิษย์เมธาโรจน์ ม. 2018. ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal. 23, 1 (Aug. 2018), 4–6.