[1]
เตียสุวรรณ น. 2018. หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal. 22, 3 (Aug. 2018), 10–11.