[1]
ภูวธนานนท์ พ. and ไทยดี ภ. 2018. การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555. Thai Food and Drug Journal. 21, 2 (Aug. 2018), 32–41.