[1]
วงษ์พูล ณ., พุ่มคำ ใ. and เทพาคำ ศ. 2018. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี. Thai Food and Drug Journal. 21, 2 (Aug. 2018), 10–13.