[1]
วารสารอาหารและยา ก. 2018. มุมหนังสือ. Thai Food and Drug Journal. 20, 2 (Aug. 2018), 85–86.