[1]
ภูวนาถนรานุบาล ก., จริยะพันธุ์ ว. and จิวะไพศาลพงศ์ ธ. 2018. เซลล์บำบัด. Thai Food and Drug Journal. 20, 2 (Aug. 2018), 11–17.