[1]
พัชรไพศาล น. 2018. แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. Thai Food and Drug Journal. 20, 1 (Aug. 2018), 4–7.