รำลึกพระคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสืบเนื่องต่อมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน หรือท่านอาจารย์หมอบุญรักษ์ กาญจนะโภคิน ได้เข้ารับราชการในสถาบันแห่งนี้ในฐานะอาจารย์กายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490 โดยสอนศิษย์แพทย์จุฬาฯ ตั้งแต่รุ่น 1 ท่านอาจารย์หมอบุญรักษ์เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ด้วยระยะเวลายาวนาน ตราบกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ แม้ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านอาจารย์ได้อุทิศตนและทุ่มเทในการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

Article Details

Section
Editorial