ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์: บิดาแห่งศัลยกรรมทรวงอกในประเทศไทย

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

ปีพ.ศ.2560 นี้ เป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญยิ่ง และจะได้จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์วงการศึกษาไทยลำดับแรกเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2560 โดยมีการจัดกิจกรรม
”จุฬา 100 ปีศตวรรษแห่งความภูมิใจ” ลำดับถัดมาเป็นปีที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย มีอายุครบรอบ 70 ปี                      ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดงาน “70 ปีแพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย” มีแสดงนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่และงาน คืนสู่เหย้า “วันแพทย์จุฬาฯ” ณ อาคารแพทยพัฒน์ ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งระดมทุนขอบริจาคสนับสนุนกองทุนสวัสดิการศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ และเงินทุนนวัตกรรมแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


เมื่อหวนย้อนกลับไปเมื่อ 70 ปี ก่อน ศิษย์แพทย์จุฬาฯ ยุคบุกเบิกรุ่นแรกและสืบต่อมาราว 30 รุ่น ต้องรู้จักและได้เรียนกับ                  “อาจารย์หมอสมาน” หรือ “ครูหมาน” ถึงแม้ผู้เขียนไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นลูกศิษย์โดยตรงจากท่าน แต่ก็เป็น “หลานศิษย์” ที่รับรู้ได้จากคำยกย่องชื่นชม กล่าวถึงของคุณครูอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งควรค่าแก่การรำลึกนึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และถือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการแพทย์ไทย

Article Details

Section
Editorial