หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส): 70 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

ณ โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ในฐานะที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในสถาบันแห่งนี้ และเป็นรุ่นที่เข้ามาพร้อมกับครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงควรรู้รากฐานในอดีต โดยขอยกคำกล่าวต้อนรับบางส่วนของศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส หรือ หลวงเฉลิม คัมภีร์เวชช์ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบและรายงานวงจรชีวิตของพยาธิตัวจี๊ดเป็นครั้งแรกของโลก และเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเคยกล่าวกับบรรดาอาจารย์และนิสิตแพทย์ ในวันที่ 11 มิถุนยายน พ.ศ. 2490 ย้อนกลับไปเมื่อ 70 ปีก่อน ซึ่งเป็นวันแรกแห่งการเปิดเรียนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Article Details

Section
Editorial