บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงปีใหม่ไทย มีบทความที่น่าสนใจเริ่มจาก จุฬาลงกรณ์เวชประวัติ (History Medicine) ระลึกถึงรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์ “บิดาแห่งเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”


บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) 2 เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่อง “A comparison of the effectiveness of radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) and ultrasound in chronic myofascial pain syndrome in infraspinatus muscle                                                                                                    และเรื่อง “Induction of apoptosis by Streptomyces strain CH54-4 extract through activation of caspase-3 in human nasopharyngeal cell”


บทความรายงานผู้ป่วย (Case report)1 เรื่อง “Intraosseous schwannoma of mandible: A case report”


บทฟื้นฟูวิชาการ (Review articles)1 เรื่อง “Age-related hearing loss (Presbycusis)” และ


บทความเวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine) รวมทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
1. Understanding of eye drop use in glaucoma outpatients of King Chulalongkorn Memorial Hospital
2. Stress in workplace and its related factors among registered nurse at outpatient department of a hospital
in Bangkok
3. Effects of Isaan dance on physical performance in elderly Thais : A pilot study
4. Perceived stigma in people with mild dementia and their caregivers at King Chulalongkorn Memorial Hospital
5. Effect of bright light therapy on sleep in critically ill surgical patients
6. Influence of family and mental health affecting motivation of 1st year dental students to continue their study at Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Article Details

Section
Editorial