ระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์

Main Article Content

Nopadon Nopakhun

Abstract

เมื่อ 60 ปีก่อนนิสิตแพทย์และคนไข้ต่างคุ้นเคยกับการเห็นคุณหมอค่อนข้างท้วม ผูกหูกระต่าย อารมณ์ดี สอนหนังสือหรือตรวจคนไข้ อยู่ที่ห้องตรวจเล็ก ๆ ที่ชั้นล่าง ตึกจักรพงษ์ คุณหมอท่านนั้นคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์ ปรมาจารย์ทางโรคผิวหนังของประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์จบมัธยม 8 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล (ศิริราชรุ่น 53) ท่านอาจารย์ได้ไปศึกษาต่อสาขาโรคเขตร้อน                ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Pensylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และไปเรียนโรคผิวหนังที่ Case Western Reserve University, เมือง Cleveland, มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบท่านอาจารย์กลับมาทำงานเป็นแพทย์โท  ที่โรงพยาบาลบางรัก และเป็นบุญวาสนาของเราที่ท่านอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้มาทำงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2532

Article Details

Section
History Medicine