[1]
ตั๋นคำ ช., “ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย ในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2”, JNHR, vol. 18, no. 1, pp. 24–27, Apr. 2017.