[1]
ธงหิมะ ธ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน”, JNHR, vol. 20, no. 2, pp. 105–118, Jun. 2019.