1.
ชีพประสพน, อ่วมตานีอ. ประสบการณ์ของพยาบาลประจำการที่ ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาล ขณะฝึกภาคปฏิบัติ EXPERIENCES OF REGISTERED NURSES IN MENTORING NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICUM. JHNR [Internet]. 2015May1 [cited 2020Jul.11];31(2):44-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47634