[1]
เพียรพิจารณ์ อ., “หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน”, JHNR, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.