[1]
ธรรมรักษา พ., “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”, JHNR, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.