[1]
ธรรมรักษา พ., “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.