[1]
ศรีจำนงค์ น., รวิวรกุล ท., ละกำปั่น ส., and มาลาธรรม พ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน”, JHNR, vol. 26, no. 1, Jan. 2013.