[1]
ชีพประสพน. and อ่วมตานีอ., “ประสบการณ์ของพยาบาลประจำการที่ ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาล ขณะฝึกภาคปฏิบัติ EXPERIENCES OF REGISTERED NURSES IN MENTORING NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICUM”, JHNR, vol. 31, no. 2, pp. 44-56, May 2015.