[1]
ศรีจันทร์ อ., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว., “ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL”, JHNR, vol. 29, no. 2, pp. 44–57, Jul. 2013.