[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “Full Journal”, JHNR, vol. 37, no. 2, Aug. 2021.