[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “Editorial ”, JHNR, vol. 36, no. 3, Nov. 2020.