[1]
จารุจินดา ว., ศรีอมรรัตนกุล ธ. . ., พรมีศรี อ. ., แช่มชื่น ร. ., จิตรัตนพร ส. . ., และ โตสงคราม พ. ., “ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล”, JBCN_Bangkok, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 158–171, เม.ย. 2022.