[1]
บันดาลสิน จ. ., จามจุรี ด. ., บุญประกอบ ม. ., และ เฉลยกิตติ ส. ., “การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล”, JBCN_Bangkok, ปี 36, ฉบับที่ 2, น. 38–49, ส.ค. 2020.